Rezervēšana
19. gadsimta influenceris Eduards Veidenbaums