Home / Ziņas & Notikumi / Ziņas

Lauku dzīvesveids - jauna tendence tūrismā?

09.07.2020
Kā mums parādīja pēdējie mēneši, pasaulē viss var ātri mainīties. Joprojām ir jānovērtē, vai pēc COVID-19 pandēmijas viss mainīsies vai atgriezīsies kā bija iepriekš. Neskatoties uz to, tas pamatīgi mainīja tūrisma nozari visā pasaulē.

Vismaz paredzamajā nākotnē šķiet, ka masveida tūrisma un lielu tūrisma grupu laiks ir pagātne. Tajā pašā laikā mazie, nezināmie un privātie tūrisma galamērķi un produkti ir izraisījuši lielu interesi tūristu vidū. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk tirgū ir pieprasījums pēc pievilcīgiem tūrisma produktiem, kuru pamatā ir daba, maza mēroga ražošana, autentisks dzīvesveids un ilgtspējība. Tos visus var viegli saistīt ar lauku tūrismu.

Tieši šo lauku tūrismu jeb lauku dzīvesveida tūrismu piedāvā jaunā pārrobežu tūrisma iniciatīva: “Lauku dzīvesveids - pievilcīgu lauku dzīvesveida tūrisma galamērķu radīšana” (Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations). Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir vairākas īpatnības, kas saistītas ar autentisku lauku dzīvesveidu, kuras joprojām tiek ļoti maz izmantotas tūrismā. Viens no iemesliem ir mazo tūrisma tirgu dalībnieku, kas parasti ir lauku tūrisma pakalpojumu sniedzēji, grūtības katram individuāli sasniegt tūrisma tirgu. Kaut arī mēs ne vienmēr to redzam, tas pats attiecas arī uz valstīm. Jo tālāk atrodas tūrisma pakalpojuma objekti, jo kvalitatīvāka un plašāka sadarbība ir vajadzīga, lai sasniegtu redzamību un uzticamību. Piemēram, tādos tirgos kā Japāna, Ziemeļvalstis un Baltijas valstis tūrisma tirgotāji bieži uzskata par vienu lielāku vienību, nevis par galamērķi, kas sastāv tikai no vienas valsts. Tāpēc iniciatīvas “Lauku dzīvesveids” galvenais mērķis ir apvienot vairāku valstu lauku dzīvesveidu, tūrisma produktus un galamērķus, lai iegūtu pietiekami kvalitatīvu nodrošinājumu ārvalstu tirgiem.

Projekts izstrādā un apvieno lauku dzīvesveida pakalpojumus un produktus no Zviedrijas, Ālandu salām, kontinentālās Somijas, Igaunijas un Latvijas. Šīm valstīm ir kopīga vēsture un līdz ar to kopīgas iezīmes lauku dzīvesveidā, piemēram, dabas un kultūras mantojuma līdzība, atbilstošās vērtības un cieņa pret vidi, kas var veidot saskaņotu produktu bāzi plašākiem tirgiem. Tomēr tajā pašā laikā ir pietiekami daudz atšķirību, lai nodrošinātu interesantu produktu un piedāvājumu izvēli. Šīs iniciatīvas sadarbības mērķis ir palielināt kvalitatīvu lauku tūrisma produktu piedāvājumu un pieejamību. Projekta ietvaros tiks veikts lauku tūrisma produktu un galamērķu mārketings, īpaši Āzijas un Rietumvalstu tirgos, izmantojot jau zināmo logo un saukli GO RURAL

Iniciatīva “Lauku dzīvesveids - pievilcīgu lauku dzīvesveida tūrisma galamērķu radīšana” tiks īstenota laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam. Iniciatīvā apvienojušies 8 partneri no iesaistītajām valstīm. Galvenais partneris ir Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte no Tartu. Latvijas partneri ir Lauku Ceļotājs un Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.                                                                                     Atpakaļ uz sākumu