Home

Sadarbība

Ieguvumi no sadarbības ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri (Enter Gauja).
2017. gada 31. janvārī biedrība “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība” noslēdza līgumu ar “Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/0009 “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms”

Gaujas Nacionālā parka (turpmāk - GNP) tūrisma klastera mērķis ir kļūt par Latvijas konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi ārpus Rīgas ar kvalitatīvu un specializētu tūrisma piedāvājumu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas ir orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē. Šis projekts būs GNP tūrisma klastera attīstības otrais posms ar fokusu uz aktīvu galamērķa mārketingu un pārdošanu noteiktajos ārvalstu mērķa tirgos, izmantojot gan tradicionālās galamērķa atpazīstamību veicinošas aktivitātes, gan inovatīvus risinājumus, tai skaitā IT bāzētus. Rezultāts tiks panākts, prasmīgi izmantojot jau izveidoto fizisko un intelektuālo infrastruktūru, kas radīta pirmajā klastera projektā, tāpat arī pašvaldību un valsts veiktās investīcijas tūrisma infrastruktūrā, kā arī klastera dalībnieku tūrisma produktus. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus - tirgus daļas iegūšanu vietējā tirgū un eksporta apjoma pieaugumu, klasteris aktīvi sadarbosies ar jau esošajiem klastera dalībniekiem un partneriem (t. sk. Rīgas Tūrisma Attīstības biroju), kā arī piesaistīs jaunus partnerus, t. sk. tūroperatorus. Tādā veidā plānots sasniegt klastera dalībnieku apgrozījuma un eksporta apjoma pieaugumu. 

Projekta kopējās izmaksas četru gadu darbības periodam plānotas 488 215 EUR apmērā. Tūrisma nozarē pierādīts, ka tikai ilgstošs, sistemātisks darbs iekšējos un ārējos tirgos rada stabilu tūristu plūsmu. 


Projekta laikā tiks veikta galamērķa atpazīstamības veidošana un mārketings, IT tehnoloģijās bāzētu tūrisma produkta piedāvāšana un pārdošana, kā arī jaunu produktu un kopīgu piedāvājumu veidošana. Aktivitāšu laikā tiks turpināta sadarbība ar pētniecības un izglītības iestādēm (Vidzemes Augstskola un Latvijas Universitāte). 

 

 
Jums ir iespēja pievienoties efektīvai tūrisma galamērķa menedžmenta organizācijai. 

EnterGauja apmeklētāji


Pārdošanas un mārketinga kanāli


Enter Gauja veido ekskluzīvu jomas vadošo speciālistu klubu

Ja Jūs vēlaties pievienoties, ievietojot informāciju par savu uzņēmumu EnterGauja web lapā vai kļūstot par Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera biedru un iegūstot papildus labumus, lūdzu sazinieties ar mums. 


Atpakaļ uz sākumu