Home

Ētikas kodekss

DABĀ EJOT

Augstas kvalitātes tūrisma pieredze ir atkarīga no mūsu dabas resursu saglabāšanas, vides aizsardzības un kultūras mantojuma saglabāšanas. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājusi un pieņēmusi Ētikas un prakses kodeksu, lai sasniegtu šos mērķus. Ētikas kodekss vērsts uz atbildīgu ceļošanu, kas saudzē vidi, dabas resursus un uztur vietējo iedzīvotāju un kopienu labklājību.

Jūs varat palīdzēt nodrošināt augstas kvalitātes tūrisma pieredzi sev un nākamajiem apmeklētājiem, ievērojot šos ekotūrisma principus:

 

ŪDENS TŪRISMAM

Laivošana ir viena no aizraujošākajām tūrisma aktivitātēm, kas sniedz iespēju sajust un redzēt Gaujas nacionālā parka krasta skaistumu, nozīmīgus iežus un klintis, pludmales un estētisko vērtību.

Upes, ezeri un citas ūdenstilpnes ir bagātas ekosistēmas, kurās dzīvo daudz dažādas dzīvības - zivis, abinieki, kukaiņi u.c. , kuru izdzīvošana ir tieši atkarīgi atpūtniekiem, laivotājiem un ūdenstilpņu lietotājiem un neapdomīga rīcība var novest pie kaitējuma un negatīvas ietekmes dabai. 

Šis kodekss piedāvā ieteikumus drošai un patīkamai atpūtai GNP ūdenstilpnes, ar minimālu kaitējumu un ietekmi dabai un citiem apmeklētajiem. 

Jūsu drošībai:

Saudzē dabu:

Parka teritorijā aizliegts: 

 

Ūdenstūrisma kartes:

Projekta “Riverways”* ietvaros ir izveidotas ūdens tūrisma kartes, kas ļauj ērti orientēties un atrast pieturvietas, pieejas punktus, objektus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, maršrutus, upes kritumu un citu noderīgu informāciju. 

LV: https://upesoga.lv/lv/noderigi/i/22/denstrisma-kartes/

ENG: https://riverways.eu/en/useful/i/18/water-tourism-materials-river-maps/

* Projekts "Riverways" līdzfinansēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. 

 

Gaujas Nacionāla parka apmeklētājiem ir jāievēro noteikumi, likumi un normatīvie akti, kas noteikti:

Latvijas Republikas vides un dabas aizsardzības normatīvie akti 

Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 

Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Gaujas nacionālā parka likums

kā arī visi attiecīgie tiesību akti, kas attiecas uz nacionālajiem parkiem.Atpakaļ uz sākumu