Home

Kļūsti par Enter Gauja biedru

 

Jums ir iespēja pievienoties efektīvai tūrisma galamērķa menedžmenta organizācijai. 

Gaujas Nacionālā parka (turpmāk - GNP) tūrisma klastera mērķis ir kļūt par Latvijas konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi ārpus Rīgas ar kvalitatīvu un specializētu tūrisma piedāvājumu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas ir orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē.

Kam piemērots Gaujas NP klasteris un kāpēc to vajag?

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS JOMAS UZŅĒMĒJI, KURIEM IR:

  • aktuāla sava uzņēmuma izaugsme un gatavi tajā ieguldīt
  • vajadzība stiprināt savas konkurējošās pozīcijas
  • interese par jauniem tirgiem, tostarp ārvalstu, vajadzība nostiprināties jau esošajos eksporta tirgos
  • saistoši izvērtēt jaunu produktu izveides iespējas un stratēģisku sadarbību ar tematiski saistītu produktu piedāvātājiem
  • stratēģiska ziņkāre par tirgus aktuālajām tendencēm, saista  inovācijas, jauninājumi un rūpes par uzņēmuma darbības efektivitāti
  • izpratne, ka daļa resursu uzņēmuma attīstībai pieejama ārpus sava budžeta, īstenojot kopējas stratēģijas, kuru īstenošanā arī pašiem vajadzīgs līdzieguldīt

SAISTĪTĀS JOMAS UZŅĒMĒJI, KURIEM:

  • segments ir (arī) ārvalstu tūristi
  • ražotie produkti iekļaujas tūrisma un viesmīlības pakalpojumā
  • biznesa redzējums un vērtības sakrīt ar Enter Gauja zīmola vērtībām
  • sadarbība ir izdevīga, radot abpusējus ieguvumus (win | win)

Ieguvumi no sadarbības ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri (Enter Gauja):


Pārdošanas un mārketinga kanāli


Enter Gauja veido ekskluzīvu jomas vadošo speciālistu klubu


Biedru maksa

Biedru vienreizējā iestāšanās maksa:

Iestāšanās maksa ietver:

Gada maksa:

A līmenis - 500 EUR

B līmenis - 350 EUR

C līmenis - 130EUR

Pakalpojums A līmenis B līmenis C līmenis
Informācija mājas lapā www.entergauja.com 4 valodās, 1-3 sadaļās x x x
Informācija mobilajā aplikācijā Enter Gauja 3 valodās, tai skaita apzīmējums Enter Gauja taku tīklojuma kartē x x x
Enter Gauja mājaslapā un citos komunikācijas kanālos saņemto pieprasījumu apstrāde 1 dd laikā x x x
Tūroperatoru informēšana par jūsu piedāvājumu un GNP reģiona popularizēšana vadošajās tūrisma izstādēs x x x
Bezmaksas apmācības Enter Gauja rīkotajos apmācību ciklos, semināros, kursos x x x
Pieeja klastera informācijai, jaunumu lapām un dalība biedrības kopsapulcēs (t.sk. dalība balsošanā un lēmumu pieņemšanā) x x x
Aktuālo piedāvājumu, pasākumu un jaunumu ievietošana mājas lapā, aplikācijā un soc. tīklos x x  
Ieraksti un maksas reklāmas sociālajos tīklos (FB, Instagram, Youtube) x x  
Akciju un package veidošana un popularizēšana eksporta tirgū x x  
Tūroperatoru informēšana par jūsu piedāvājumu x x  
Akciju un package veidošana un popularizēšana eksporta tirgū x x  
Iespēja iekļūt Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Somijas, Zviedrijas vai Norvēgijas mediju (un arī vietējo mediju) rakstos x x  
Pieredzes apmaiņas vizītes x    
Dalība ārvalstu mediju un B2B vizītēs (EG sedz izmaksas) x    
Sadarbība ar vietējiem un ārvalstu blogeriem/influenceriem, rīkojot vizītes (EG sedz izmaksas) x    
Reklāmas baneri mājaslapā entergauja.com  x    

 

Biedru pienākumi:

Ja Jūs vēlaties pievienoties, ievietojot informāciju par savu uzņēmumu EnterGauja web lapā vai kļūstot par Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera biedru un iegūstot papildus labumus, lūdzu sazinieties ar mums rakstot uz info@entergauja.comAtpakaļ uz sākumu