Home

Par Mums

“Gaujas nacionālā parka (Gaujas NP) tūrisma klastera iniciatīva aizsākās 2011.gada nogalē, tādejādi veicinot vairāk nekā 50 iesaistīto pušu, galvenokārt, tūrisma uzņēmēju, sešu pašvaldību, Vidzemes Augstskolas un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgu sadarbību vienota mērķa sasniegšanai.

Gaujas NP tūrisma klasteris izveidots, lai paaugstinātu konkurētspēju starptautiskā tirgū, palielinātu apmeklētāju uzturēšanās laiku galamērķī, mazinātu tūrisma sezonalitātes ietekmi, veicinātu piedāvājuma kvalitātes izaugsmi, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un optimālu iesaistīto resursu izmantošanu un visu partneru apspriestu lēmumu pieņemšanu, veicinātu iesaistīto pušu sadarbības kultūru un pētījumu iesaisti inovāciju ieviešanai, kā arī citus izaicinājumus.

Pašlaik Gaujas Nacionālā parka tūrisma klateris “Enter Gauja” realizē projektu “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms”.

Gaujas Nacionālā parka (turpmāk - GNP) tūrisma klastera mērķis ir kļūt par Latvijas konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi ārpus Rīgas ar kvalitatīvu un specializētu tūrisma piedāvājumu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas ir orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē. Šis projekts būs GNP tūrisma klastera attīstības otrais posms ar fokusu uz aktīvu galamērķa mārketingu un pārdošanu noteiktajos ārvalstu mērķa tirgos, izmantojot gan tradicionālās galamērķa atpazīstamību veicinošas aktivitātes, gan inovatīvus risinājums, tai skaitā IT bāzētus.

Projekta labuma guvēji būs MVU komersanti – klastera dalībnieki, kuru skaits GNP, attīstoties tūrismam, palielinās, un to sniegto pakalpojumu skaits arī palielinās. Lai sasniegtu projekta maksimālu efektivitāti, projektā netieši iesaistītas arī citas iestādes – pašvaldības un biedrības, kuras pārvalda GNP būtiskus tūrisma objektus un kuri cieši sadarbojas ar uzņēmējiem. Tā kā sektora būtiskākā problēma ir aktīva tūrisma produkta pārdošana ārvalstīs, tad MVU uzņēmumiem, darbojoties atsevišķi, tas izmaksā ļoti dārgi, to efektivitāte ir zema un dārga. Mārketinga aktivitātes jāveic kopīgi, stiprinot galamērķa atpazīstamību un tā piedāvātās iespējas. Jau iepriekšējos gados veiktās aktivitātes pierādīja šādas sadarbības priekšrocības, sasniedzot GNP izaugsmi vairāk kā 45% (2 reizes vairāk kā valstī kopumā).

Projekta kopējās izmaksas piecu gadu darbības periodam plānotas 574 504,11 EUR apmērā.

Klastera jaunumus lasiet šeit

Biedrības stratēģija 2025. - 2029. gadam šeit

Kontaktinformācija:

Vienotais e-pasts: info@entergauja.com

Kontaktpersonas:

Projektu vadītāja Dace Melgalve (dace@entergauja.com)

Mārketinga un komunikācijas speciāliste Kristīne Luca (kristine@entergauja.com)

Tel.nr. +371 28658900

Mājaslapa: http://www.entergauja.com/lv/

Rekvizīti:

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība

Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Reģ.nr. 40008050743

Banka: AS SEB Banka

Konts: LV31UNLA0050021950423

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība ir noslēgusi 05.07.2016 līgumu Nr. SKV-TL-2016/22 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 


 Atpakaļ uz sākumu