Home / Aktualitātes / Notikumi / 2022

Krastingā gar Vitrupi aicina izzināt ūdens lomu un nozīmi mūsu dzīvē

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) aicina ikvienu interesentu doties pārgājienā jeb krastingā gar Vitrupi un kopā ar Pārvaldes speciālistiem izzināt un izprast gan pazemes, gan virszemes ūdeņu lomu un nozīmi dabā un mūsu dzīvē. Krastings notiks 19.martā plkst.10.30.

“Šīgada  Pasaules ūdens dienas tēma ir gruntsūdeņi, tādēļ pārgājiena laikā īpašu vērību pievērsīsim avotiem, kas papildina Vitrupi ar ūdeņiem. Kopīgi izzināsim, ar kādu ātrumu šie ūdeņi nonāk līdz jūras līcim un kas tajos mīt. Upes veic nozīmīgu transportēšanas funkciju, jo kopā ar ūdeņiem tiek nestas arī dažādas sēklas. Tādēļ vērosim avotu un upes krastus un noteiksim, kādi koki un lakstaugi tajos aug. Un, protams, mēģināsim saskatīt arī pavasari Vitrupes krastos,” teic Pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centra vadītāja Inta Soma.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc dalība krastingā jāpiesaka līdz 17.martam, zvanot pa tālruni 26329412 vai rakstot inta.soma@daba.gov.lv. Apļveida pārgājiena maršrutu nepilnu 4 km garumā plānots veikt apmēram divās stundās. Tikšanās vieta ir ceļa Lāņi-Ķirbiži-Mežciems un meža trases “Vitrupes trase” krustojums. Dalībniekiem ieteicams izvēlēties pastaigai dabā un laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus, kā arī līdzi ņemt siltu tēja un ko ēdamu.

Par gruntsūdeņiem dēvē to ūdeni, kas atrodas pazemē ūdens nesējslāņos. Gruntsūdeņus papildina galvenokārt lietus un sniegs, kas iesūcas zemē, tālāk tie baro avotus, upes, ezerus un mitrājus, kā arī iesūcas okeānos. Gandrīz viss šķidrais saldūdens pasaulē ir gruntsūdeņi. Tie nodrošina lielu daļu ūdens, ko mēs izmantojam dzeršanai, sanitārijai, pārtikas ražošanai un rūpnieciskiem procesiem. Gruntsūdeņi ir arī ļoti svarīgi ekosistēmu, piemēram, mitrāju un upju, veselīgai darbībai. To pārmērīga izmantošana var izraisīt zemes nestabilitāti un iegrimšanu, kā arī piekrastes reģionos jūras ūdens iekļūšanu zem zemes.

Apvienoto Nāciju Organizācija 1993.gadā 22.martu pasludināja par Pasaules ūdens dienu, lai veicinātu ikviena pasaules iedzīvotāja izpratni par ūdens resursu nozīmi. Kopš tā laika ik gadu ar kādas specifiskas apakštēmas palīdzību pasaules sabiedrība tiek izglītota par ūdens nozīmi mūsu dzīvē, īpaši akcentējot, ka joprojām 2 miljardi cilvēku pasaulē dzīvo bez piekļuves drošam un tīram ūdenim. Ūdens dienas galvenais uzdevums ir atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķa (Sustainable Development Goal) – Ūdens un sanitārija visiem līdz 2030.gadam – sasniegšanu.  

Šis ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 25.izveides gads, kas ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēts visu gadu. Arī šis pārgājiens ir daļa no kopīgiem svētkiem, atzīmējot teritorijas izveidi un tās unikalitāti. Aicinām sekot līdzi arī citām aktualitātēm Pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv un Facebook profilā: https://www.facebook.com/Ziemelvidzeme.

Plašāka informācija:
Inta Soma
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas
Dabas izglītības speciāliste

Tālr.: 26329412
E-pasts: inta.soma@daba.gov.lv
www.daba.gov.lv

 Atpakaļ uz sākumu