Home / Ziņas & Notikumi / Ziņas

Noslēdzies Bebruāra zīmējumu konkurss

09.07.2020
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības “Enter Gauja” rīkotajā akcijā “Bebruāris” tika saņemti vairāk kā 200 darbi no skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem visā Latvijā. Kopējais balvu fonds – 100 EUR tika sadalīts 4 vienādās daļās, piešķirot 4 dāvanu kartes 25 EUR vērtībā katru.

Konkursa uzvarētāji ir visi, kas ir aktīvi un līdzdarbojas sabiedriskās norisēs, prot radoši izpausties un uzdrošinās parādīt savu darbu. Mēs gribētu pasniegt balvu ikvienam bērnam, kuru uzrunāja šis konkurss, un vēlam visiem arī turpmāk būt aktīviem un sasniegt dzīvē izvirzītos mērķus!

Šoreiz dāvanu karti 25 EUR vērtībā saņem:

  1. Cēsu 2.pamatskolas “Bitīšu” grupas bērni, 13 darbiņi
  2. Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” 5.grupas bērni (audzinātājas Renāte, Sarmīte, Edīte un 11 bērni)
  3. Valmieras ppii “Krācītes” bērni, grupa “Rūķu namiņš”, 3gv. – iesūtīti 6 darbiņi.
  4. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola, 13 darbiņi.

Uzvarētāju darbus var apskatīt šeit: https://photos.app.goo.gl/sDgshrSecWC1Vbec8

Dāvanu karti var izlietot pie GNP tūrisma biedrības biedriem:

Enter Gauja kolektīvs izsaka īpašu atzinību arī pārējiem dalībniekiem, kuru darbi bija tik pat skaisti. Ceram, ka izdosies īstenot ideju šos darbus izstādīt publiskai apskatei. Atvainojamies, ka konkursa rezultātus izsludinām tik vēlu. 

Konkurss noslēdzās martā. Akciju “Bebruāris” organizē Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība “Enter Gauja” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Materiāls tapis Klasteru Programmas projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/009 “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms” ietvaros.

https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/notikumi/2020/bebra-zimejumu-konkurss

 Atpakaļ uz sākumu