Home / Ko darīt / Enter Aktīvajā atpūtā

Pārgājiens: Amata un restorāns dabā

Pārgājiens gar Amatas upes labo krastu, kura laikā ieraudzīsi pasakainas klintis un apslēptas alas.

Pārgājienu sāksim pie Zvārtes ieža informācijas centra, dosimies līdz "Veclauču tiltam" un pēc tam atpakaļ.  Amatas krāšņie krasti paver neredzētus skatus, kas apslēpti meža takā un ieraugāmi vien dodoties dabā un tos meklējot. Aplūkosim tādus iežus kā "Vizbulīšu iezi, "Vanagu" iezi un citus. Atpakaļceļā iespējams uzkāpt arī varenajā "Zvārtes iezī". 

Pēc pārgājiena piedāvājam  gardu 3 kārtu maltīti pikniku - restorānu dabā.

Pārgājiena garums: 2h

 Atpakaļ uz sākumu