Home / Ko darīt / Enter Dabā / Objekti

Cecīļu dabas taka

Cecīļu dabas taka ir kājāmgājēju tūrisma maršruts, kurā ir iespēja iepazīt Amatas novada dabas objektus gar Kumadas upes un Dančupītes upes krastiem.

Takas sākums ir Amatas novada Ieriķos, 1km no kafejnīcas, un Cecīļu dabas takas apmeklētāju informācijas punkta,  pie ,,Lejas Cecīļu” mājām. Apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt cilvēka nepārveidotu dabas ainavu – Dančupītes kanjonu, Dančupītes alu, miniatūru ūdenskritumu, iespaidīgo Cecīļu iezi no Kumadas upes labā krasta, Cecīļu priedi, kura ir atzīta par vienu no Latvijas dižkokiem un citus objektus. Taka ir marķēta.

Takas sākumā ir dzīvnieku barotava, kurā no neliela attāluma ir iespēja vērot meža dzīvniekus. Aicinājums ņemt līdzi nelielu cienastiņu, kuru var atstāt barotavā. Ja neizdodas sastapt dzīvniekus, var vērot dzīvnieku pēdas mežā un minēt, kuram dzīvniekam tās pieder.

Teika stāsta, ka Cecīļu ieža alās dzīvojis velns ar divām raganām. Katru pusnakti viņi dejojuši ieža priekšā. Ļaudis velnu nokaitinājuši. Viņš gribējis Kumadu aizbērt, paņēmis smiltis un nesis uz upi. Te ,,Cecīļos” iedziedājies gailis. Velns sabijies un meties alā. Smiltis izbirušas pretī ,,Velna kambara” iezim, veidojot uzkalniņu. No tā laika velns neesot manīts.

Takas sākums  atrodas Ieriķos  Amatas novadā 1km no Cecīļu dabas takas informācijas punkta. Taka ietver dažāda garuma maršrutus un četras upes.

Takas kopgarums ir 12 km. Gājiens  var aizņemt +/- 5 stundas.

Taku var apmeklēt jebkurā gadalaikā.

Takas mazais loks - 2 km

Marķēts ar dzelteniem punktiem. Var apskatīt iespaidīgo Cecīļu iezi no Kumadas upes labā krasta. Iezis ir vairāk kā 10 m augsts un 100 m garš, Dančupītes kanjonu, alu, ūdenskritumu, cecīļu priedi, bijusī Padomju armijas teritorijā. Pie Dančupītes ietekas Kumadā tika atrasti bruņuzivs fosīliju fragmenti. Tie ir apskatāmi Cecīļu dabas takas informācijas punktā.

Taka līdz Dzilnas iezim - 4km

Marķēta ar dzelteniem punktiem. Iet gar Kumadas upes labo krastu, Amatas kreiso krastu. Var apskatīt Līču akmeni, uzkāpt Dzilnas ieža korē, no kuras paveras burvīgs skats uz Amatas upes ieleju. Tas ir viens no mainīgakajiem iežiem Latvijā. Kraujas augstums 40 m. Ziemā Dzilnas iezi rotā ap 10 m augstas ledus kritnes.

Takas garais loks - mazais loks + taka līdz Dzilnas iezim + "Mežonīgie ķaubi" - 12 km

No Dzilnas ieža marķēts ar ziliem punktiem. Apskates objekti sākot no Dzilnas ieža: Amatas upe, Pērļupe, Pērļupes ieži, ala, Stūķu iezis, Ķaubju iezis, Ainavu krauja.

Apskates objekti:

 1. Kumada - Amatas kreisā pieteka. Kopējais garums 13 km.
 2. Cecīļu iezis - apmēram 10 m augsts un 100m garš. Apskatāms tikai no Kumadas upes labā krasta.
 3. Līči, "Lielais akmens" - atrodas pie Amatas upes kreisā krasta.
 4. Dančupītes ala - veidojusies no smilšakmens. Tās l = 5,7m, h = 1,6m, pl = 1,6m.
 5. Dančupītes ūdenskritums h = 1,9m.
 6. Šūnakmens atsegumi - vieta, kur iegūts šūnakmens.
 7. Cecīļu priede - priedes apkārtmērs ir 2,8m, tā ir viena no Latvijas dižkokiem.
 8. Bijusī Padomju armijas teritorija - virsnieku atpūtas komplekss, armijas noliktavas.
 9. Amata - Gaujas kreisā krasta pieteka Amatas, Cēsu un Līgatnes novados. Sākas Vidzemes augstienē no Kūkaļa ezera. kopējais garums 69 km.
 10. Pērļupe - iztek no Lepekšu avotiem. Kopējais garums 12 km, krastos daudz avotu.
 11. Pērļupes ieži
 12. Pērļupes ala - eju kopgarums sasniedz 33 m. Šī šaurā un zemā, bet skaistā ala atrodas nogāzes augšdaļā pie Pērļupes ietekas Amatā.
 13. Stūķu iezis - Amatas upes kreisajā krastā. Augstums 40 m.
 14. Ķaubu iezis- 45 m augstā ieža augšējā daļa 50 m platumā atsedzas 6 m biezs dolomītu slānis. 
 15. Ainavu krauja - viena no augstākajām un senākajām kraujām Latvijā. Atrodas Amatas upes labajā krastā. Augstums 46 m.

Apmeklējot taku, nepieciešams parūpēties par ērtu, pārgājienam piemērotu apģērbu un apaviem. Mitrā laikā taka var būt slidena un dubļaina. Ejot gar Pērļupi, esiet uzmanīgi, jo vietām apakša var būt bebru izveidotas alas.

Taka nav piemērota pastaigai ar bērnu ratiem un braukšanai ar velosipēdu.

Uz tiltiņiem nav ieteicams pulcēties vairāk par trim cilvēkiem, tos šķērsojot jāievēro piesardzība.Atpakaļ uz sākumu