Home / Ko darīt / Enter Kultūrā

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs un vidusskola parks

Muzejs veidots kopš 1977. gada. Muzejs veidots kopš 1977. Gada. Ekspozīcijas par Piebalgu un piebaldzēniem, etnogrāfiski priekšmeti, skolu vēsture. Vari pamēģināt rakstīt ar tinti un spalvaskātu! Muzeju apkārtnē Jaunpiebalgas vidusskolas absolventu veidots parks.

Muzeja ekspozīcijas:

  • Jaunpiebalga senāk un tagad : seni dokumenti, attēli un ziņas par ievērojamiem novadniekiem;
  • Etnogrāfija : klēts, kalpu istabas fragments, saimnieka guļamtelpa, darbarīki; 
  • Skolu vēsture : Jaunpiebalgas draudzes skola, Mārtiņskola, Jēkabskola, Pēterskola, Jāņaskola;
  • Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji – veterāni, viņu stādītā aleja;
  • 1941., 1949.gads Jaunpiebalgā;
  • Tautas frontes aktivitātes Atmodas laikā;
  • Ilggadīgie Jaunpiebalgas mācītāji : Kristofs Reinholds Girgensons, Kārlis Eduards Napjerskis, Karls Ludvigs un Karls Augusts Emīls Kēlbranti (tēvs un dēls), Jānis Ozols, Jēkabs Ozoliņš, Edgars Jundzis.


Atpakaļ uz sākumu