Home / Enter Gauja / MARŠRUTI

Gaujas senlejas labākās skatu vietas

Sigulda – Krimulda – Sigulda

Maršrutā ir iekļautas izcilākās Siguldas apkaimes skatu, ainavas un dabas vērošanas vietas. Taču, lai tās izjustu, būs jāiepazīst Gaujas senlejas reljefa stāvie kritumi un kāpumi. Neaizmirstiet paņemt līdzi fotokameru vai GoPro kameru! Maršruts ietilpst Gaujas nacionālajā parkā.

Ieteicamais laiks

Aprīlis – oktobris. Īpaši ieteicams ievu ziedēšanas, krāsaino rudens lapu laikā un skaistās ziemas dienās, kad nav daudz sniega, kas netraucē iešanu pa takām. Piemērots ir arī agrs pavasaris, kad koku un krūmu lapotne neaizsedz skatus uz senleju.

Maršruta gaita

Siguldas dzelzceļa stacija (Stacijas laukums) – Raiņa iela – Gaujas iela – J. Poruka iela – Gaisa trosu ceļš (vai arī ar kājām pa Gaujas ielu līdz Krimuldas Serpentīna ceļam un pa to augšup) – Piķenes krauja – kājnieku tilts pār Gauju – Laurenču iela – Kalna iela – Gulbju iela – Kalna iela – Šveices iela – Ausekļa iela – Stacijas laukums.

Garums

~ 15 km

Ilgums

Vienas dienas maršruts.

Grūtības pakāpe

Vidējas grūtības – grūts. Atsevišķi posmi – senlejas krasti, to pieteku gravas grūtāk pārvarami to stāvumu dēļ.

Ceļa segums

Asfalta segums (pilsētā), meža ceļi, ceļi ar grants segumu, takas, koka kāpnes senlejas un tās pieteku krastu nogāzēs.

Sākums/beigu punkts

Siguldas stacijas laukums, 24.85422, 57.15287

Marķējums

Dabā daļēji marķēts ar riteņbraucējiem domātām norādēm posmā no Krimuldas līdz Velnalas klintīm.

Attālums no Rīgas

50 km.

Loģistika un sabiedriskais transports

Vilciens posmā Rīga–Sigulda kursē 8–9 reizes dienā. Ja paliek kādā no Siguldas tūristu mītnēm, maršrutu var pielāgot citam izejas punktam.

Der zināt! 

Maršruta veikšanai nepieciešami piemēroti apvidus apavi, Siguldas un Krimuldas apvidus karte. Koka kāpnes vietām var būt bojātas, slapjā laikā slidenas. Respektējiet objektos izvietotās informācijas zīmes! Katrs pats ir atbildīgs par drošību maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112.

Iesakām!

Šo maršrutu vai tā daļu var apvienot ar citiem Siguldas un tās apkaimes maršrutiem. Maršrutu no Kājnieku tilta pār Gauju var veikt arī pa Gaujas senlejas pamatkrasta apakšdaļu. Pie Pilsētas trases var izmantot pacēlāju, vai doties augšup pa kāpnēm.

 

 

1. Siguldas dzelzceļa stacija 24.854227, 57.15287

2. Spieķu parks

3. Gaisa trošu ceļš (Gaisa tramvajs) 24.84558, 57.16448

 

 

 

4. Gaujas senleja

Viena no iespaidīgākajām Baltijas reljefa formām, kuras aizsardzības un saglabāšanas nolūkā izveidots  Gaujas nacionālais parks.

Pievērs uzmanību!

Pie Gaisa trošu ceļa ir kāpnes, pa kurām var doties senlejā, apskatot nogāžu mežu biotopus ar sausokņiem, kritalām un koksni noārdošām sēnēm. Uz kokiem sūna – parastā vāverastīte.

5. Krimuldas pilsdrupas

6. Krimuldas muiža

7. Princešu avots 24.83064, 57.17105

Neliels avotiņš pie Šveices mājas, kura ūdeņi ieplūst Vikmestes kreisā krasta pietekā.

 

 

 

8. Piķenes krauja 24.82708, 57.16081

Ap 1 km garš un 78–80 m augsts Gaujas senlejas labā pamatkrasta posms.

Pievērs uzmanību!

Piķenes krauju klāj nogāžu meži, kas ir aizsargājami biotopi. Tajos dominē ozols, liepa, kļava un lazdas. Piemērota augu, sēņu un bebru vērošanas vieta. Gar Gaujas senlejas krastu ļoti daudz liela izmēra kritalu, sausokņu. Redzamas dažādu dzeņu un dzilnu sugu kalumu pēdas uz koku stumbriem, sēra piepes. Bagātīgs sūnu klāsts, t.sk. parastā vāverastīte.

 

9. Velnalas klints 24.81179, 57.15047

Gaujas senlejas pēdējā varenākā klinšu siena – ap 15 m augsta, kas izveidojusies upes labā krasta līkumā. Klinšu vidusdaļā ir redzama Krimuldas Velnalas tumšā mute. Virs Velnalas klints apskatāmas vecas un bioloģiski nozīmīgas priedes ar t.s. krokodilādas mizu.

 

10. Krimuldas Velnala 24.81129, 57.15042

22,5 m dziļā (eju kopgarums 35 m) ala veidojusies dzeltenajos Gaujas svītas smilšakmeņos 8 m augstumā virs Gaujas ūdens līmeņa.

 

 

 

11. Kājnieku tilts pār Gauju 24.80707, 57.14917

Rudeņos, ja dzidrs ūdens, laba lašu vērošanas vieta.

Pievērs uzmanību!

Ja uz Siguldu dosies gar Gauju, pa ceļam būs redzamas bagātīgas ziemzaļo kosu audzes, mitras vīgriežu pļavas, bebru darbi vecupes malā un mežacūku rakumi. Ja palaimējas, piekrastes pļavās var dzirdēt ciršļa balsi.

12. Lorupes grava 24.80409, 57.13515

11 km garās Lorupes kritums pirms ietekas Gaujā sasniedz 12 m/km. Tās ūdens ir auksts, jo upi “baro” daudzi avoti.

13. Ķeizarskats un Ķeizarkrēsls 24.82371, 57.14277

14. Kaķīškalns 24.82853, 57.14393

Gaujas senlejas pamatkrasta nogāzē izveidota kalnu slēpošanas trase. No šejienes paveras ļoti labs skats uz Gaujas senleju.

15. Kordes trase

Ziemā – iecienīta kalnu slēpošanas vieta, bet visos gadalaikos – laba Gaujas senlejas ainavas skatu un fotografēšanas vieta

16. Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase

 

17. Lakstīgalas grava  24.84485, 57.15494

Dziļa grava ar mazu strautiņu, kas pāršķeļ Gaujas senlejas kreiso pamatkrastu. Tās dienvidu daļā izveidotas kāpnes, pa kurām var nokļūt līdz Siguldas pludmalei.

 

 Atpakaļ uz sākumu