Home / Aktualitātes / Notikumi / 2023

Eiropas kultūras mantojuma dienu norises Turaidas muzejrezervātā

Kā katru gadu, arī šogad Turaidas muzejrezervāts piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienās. Atzīmējot kultūras mantojuma aizsardzības sistēmas simtgadi Latvijā, muzejrezervāta organizētās aktivitātes norisināsies divās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās.

8.septembrī plkst.14:00 pie Krimuldas baznīcas notiks piemiņas pasākums vienam no pirmajiem latviešu dzejniekiem Jurim Natanaēlam Ramanim, veltīts viņa 280.dzimšanas dienai. Pasākuma ietvaros būs piemiņas brīdis pie J.N.Ramanim veltītā mākslinieka Viļņa Titāna veidotā pieminekļa, kas atrodas blakus Krimuldas baznīcai. Uzrunu par kultūras mantojuma aizsardzību teiks vēsturniece, Turaidas muzejrezervāta izveidotāja Anna Jurkāne. Sekos sarunas Krimuldas mācītājmājā “Juris Natanaēls Ramanis savā vidē un laikmetā”, kurās piedalīsies literatūras vēsturnieks Pauls Daija, rakstniece Inga Ābele, mākslinieks Valdis Villerušs, filoloģe Beta Paškēviča.  J.N.Ramaņa dzeju lasīs režisore Ārijas Stūrniece. Sarunas vadīs Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, Dr.hist. Edgars Ceske.

Pasākums tiek veidots Turaidas muzejrezervātam sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldību un Krimuldas baznīcas draudzi.

Savukārt 9. un 10.septembrī pasākumi turpināsies Turaidas muzejrezervātā.

9.septembrī plkst.13:00 un 15:00 ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”, kas atrodas Turaidas muižas klaušinieku mājā, notiks ekskursijas ekspozīcijas veidotāja Edgara Ceskes vadībā.

10.septembrī no plkst. 12:00 līdz 17:00 apmeklētājiem būs atvērta ekspozīcija “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”, kas atrodas Turaidas pagasta magazīnas ēkā. Ekspozīcija sniedz izsmeļošu ieskatu Latvijā vienīgā muzejrezervāta izveidē un darbībā, atbild uz jautājumu – kas ir muzejrezervāts?

Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā muzejrezervāta apmeklētāji tiek arī aicināti iepazīt kādu jaunumu - Turaidas pils rietumu korpusā izvietoto pils arheoloģiskās ekspedīcijas dalībnieku albumu, kas atspoguļo arheoloģiskās izpētes laiku no  1976.gada līdz 2000.gadam.

Turaidas muzejrezervāts kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar nr.2147. Jau 1924. gadā Pieminekļu valde iekļāva aizsargājamo pieminekļu sarakstā Turaidas pilsdrupas, bet Turaidas baznīca ar tajā iebūvēto iekārtu tika iekļauta sarakstā 1932.gadā. 2022.gadā Turaidas muzejrezervāts saņēma Eiropas mantojuma zīmi, kas apliecina, ka Turaidas vēsturiskais centrs ir iekļauts Eiropas Savienības Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Latvijā šobrīd ir tikai divi objekti, kas saņēmuši Eiropas mantojuma zīmi. Divus gadus agrāk zīme tika piešķirta ēku kompleksam Rīgā “Trīs brāļi”, kur atrodas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Krimuldas luterāņu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis nr.6701. Pieminekļu valde baznīcu aizsargājamo ēku sarakstā iekļāva 1930.gadā. Krimuldas baznīcas apkārtnē ir reģionālas nozīmes arheoloģijas aizsargājami pieminekļi Kaupo kalns - nostāstu vieta (nr.2104) un Kubeseles pilskalns (nr.2111), kā arī citi dabas un vēstures objekti, kas iekļauti Kubeseles dabas un vēstures takā.

Kultūrvēsturiskais mantojums Turaidā un Krimuldā, tā saglabāšana, uzturēšana, izpēte un interpretācija mūsdienās ir spilgts piemērs pieminekļu aizsardzības sistēmas attīstībai Latvijā iepriekšējos simts gados.

 

Turaidas muzejrezervāta
Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja
Gunta Zaķīte

Mob.29384512
E-pasts: gunta.zakite@turaida-muzejs.lv
 

 Atpakaļ uz sākumu