Home / Aktualitātes / Notikumi / 2023

Līgatnes dabas takās notiks Pasaules Savvaļas sugu dienas pasākums

Sestdien, 4. martā, no 11.00 līdz 15.00 Līgatnes dabas takās būs iespēja uzzināt par Pasaulē apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām, to nelāgo ieguvi un tirdzniecību. Pasākuma laikā Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki skaidros, kā nejauši nekļūt par kontrabandistu, kā, iegādājoties eksotiskus suvenīrus, nenodarīt pāri dabai.

Pasākums veltīts Pasaules Savvaļas sugu dienai, ko visā pasaulē atzīmē 3. martā – dienā, kad 1973. gadā tika parakstīta konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām jeb CITES. 

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts Rihards Miķelsons: ”Šogad CITES konvencijai aprit 50. gadadiena. Šo gadu laikā CITES ir bijusi nozīmīgs starpposms starp tirdzniecību un dabas aizsardzību, kur dalībvalstis strādā ar vienotiem mērķiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu savvaļas sugu izmantošanu. Viens no CITES konvencijas principiem ir pārķert nelegālos dzīvniekus, augus un to izstrādājumus to tirdzniecības brīdī vai laikā, kad tie tiek vesti pāri valstu robežām. Līgatnes dabas taku apmeklētājiem pasākuma laikā stāstīsim par apdraudētajām pasaules savvaļas sugām, kā arī ļausim aplūkot daļu no konfiscēto dzīvnieku un augu izstrādājumiem.”

Latvijā savvaļā dzīvo vairākas CITES pielikumos iekļautās sugas, daļa no tām aplūkojama arī Līgatnes dabas takās. Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange: “CITES ir iekļauti ne tikai mums visiem labi zināmie lāči un lūši, bet arī, piemēram, pūces un citi Latvijā sastopamie plēsīgie putni. Atšķirībā no dienvidu zemēm, kur notiek CITES sugu nelegāla ieguve, Latvijā šo sugu lielākais apdraudējums ir cilvēku darbība, kas izjauc vai pat pilnībā iznīcina šo dzīvnieku dabiskās dzīvotnes. Tāpēc īpaša loma aizsargājamo sugu saglabāšanā ir zooloģiskajiem dārziem, kas veic dzīvnieku populācijas saglabāšanas funkcijas.” 

Sestdien, 4.martā, Līgatnes dabas takas apmeklētājiem būs atvērtas no 9.00 līdz 17.00. CITES pasākums notiks dabas taku teritorijā, pie dabas izglītības centra “Pauguri”. Dalība pasākumā iespējama ar Līgatnes dabas taku apmeklētāju biļeti.

 

Plašāka informācijas: 

Arta Krūmiņa,

Līgatnes dabas taku

Izglītības un komunikācijas speciāliste

arta.krumina@daba.gov.lv

Tālr.: 26119220

 

 

Uzziņai

Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību. Lai to īstenotu, Līgatnes dabas takās regulāri notiek izglītojoši pasākumi par Latvijā sastopamajiem savvaļas dzīvniekiem, dodot iespēju visiem interesentiem sīkāk iepazīt šo dzīvnieku bioloģiju, dzīvesveidu, uzvedību un nozīmi dabā, kā arī iepazīsties ar Līgatnes dabas takās dzīvojošiem konkrētās sugas pārstāvjiem. 

CITES konvencija ir otra lielākā starptautiskā vienošanās dabas aizsardzības jomā, aptverot vairāk nekā 35 000 sugu un 184 valstis. CITES apdraudēto sugu sarakstā ir iekļautas ziloņu, tīģeru, plēsīgo putnu, kaktusu un orhideju, gandrīz visas bruņurupuču, daudzas čūsku, gliemežu, jūras zīdītāju un daudzas citas sugas. No Latvijas savvaļas sugu klāsta CITES pielikumos sastopams brūnais lācis, vilks, ūdrs, lūsis, kā arī ērgļu, klijānu, liju un pūču sugas. No augu sugām Latvijas sarakstā atrodamas dažādas orhideju dzimtas sugas, tai skaitā dzegužkurpīšu, dzegužpirkstīšu, naktsvijoļu sugas, no kurām kā apdraudētākā ir norādīta dzeltenā dzegužkurpīte.Atpakaļ uz sākumu