Home / Ziņas & Notikumi / Mākslas festivāls Cēsis

Lauku dzīvesstila projekta partneru tikšanās Ālandu salās

19.10.2022
Projekta “Rural Lifestyle – Creating Attracting Rural Lifestyle Destinations” partneri no 10. – 13. oktobrim tikās koordinācijas grupas sanāksmē klātienē Ālandu Salās.

Mārketinga speciālists Japānas tūrisma tirgū, Baltijas valstu tūrisma pārstāvis Japānā Mr. Shigeyoshi Noto pievienojās tiešsaistē Zoom platformā, lai informētu par Āzijas tūrisma tirgus situāciju.

Projekta partneru tikšanos organizēja projekta partneris Företagsam Skärgård Ālandu salu arhepalāgā. Tikšanās laikā partneriem tika parādīta Ālandu salas arhepalāga daba, kā arī apmeklēti vietējie uzņēmumi: alus ražotne Stallhagen, ābeļu dārzs – ābolu sulas ražotne Ofvergards,Appel Safari, ābolu produktu ražotājs Peders aplagard.

Diskusijās projekta partneri pārrunāja veiktās aktivitātes kopš pēdējās koordinācijas grupas sanāksmes 30.05. – 01.06. Soderhamnā Zviedrijā. Kā arī partneri diskutēja par projektā veicamajām aktivitātēm, šogad rīkotajām mārketinga un Āzijas tūrisma tirgus apmācībām uzņēmējiem, mārketinga plānošanu, galamērķu attīstīšanas aktivitātēm. Projekta partneris no ERTO iepazīstināja partnerus ar jauno mājaslapu – tās dizainu un funkcijām, tāpat arī tika prezentēts jaunās digitālās tematiskās brošūras dizains. Noritēja darbs pie projekta noslēguma konferences organizēšanas.

Par projektu: Projekts “Lauku dzīvesveids – pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana” tiek ieviests no 2020.-2022.gadam, iesaistoties 8 partneriem un apvienojot savas zināšanas un pieredzi: Helsinku universitātes Ruralia institūts, Lohjas pilsēta un Enterprising Archipelago Somijā, Söderhamn pašvaldība Zviedrijā, Igaunijas Lauku tūrisma organizācija, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, vadošais partneris – Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu

 Atpakaļ uz sākumu