Home / Ko darīt / Enter Dabā / Objekti

Amatas senleja

Viena no Latvijas dziļākajām upju ielejām.

 No Rīgas – Valkas dzelzceļa līdz ietekai Gaujā tā „sakrīt” ar senāku pamatiežos (dolomītos, smilšakmeņos) iegrauztu ieleju. Amatas senleja veidojusies vienlaikus ar Gaujas senleju leduslaikmeta beigu daļā un pēcleduslaikmetā, kad ledāja kušanas ūdeņi noplūda Gaujas virzienā. Dziļākajā vietā senleja sasniedz ~ 50 m, bet tās platums ir 1 – 1,5 km. Amatas senlejas neatņemama sastāvdaļa ir skaistie un ainaviskie smilšakmens atsegumi.Atpakaļ uz sākumu