Home / Ko darīt / Enter Dabā / Objekti

Krimuldas Velnala

22,5 m dziļā (eju kopgarums – 35 m) ala veidojusies dzeltenajos Gaujas svītas smilšakmeņos 8 m augstumā virs Gaujas ūdens līmeņa.

Tās vecumu vērtē ap 10 000 gadu un to veidojis avots, kas izsīcis, pēc kā ala daļēji aizbrukusi. Kopš 1980. g. alas apmeklējumi ir pārtraukti (bija speciāli uzbūvētas koka konstrukcijas) drošības apsvērumu dēļ. Līdz tam ala bija populārs tūrisma objekts. Sena kulta vieta.Atpakaļ uz sākumu