Home / Ko darīt / Enter Dabā / Objekti

Ķūķu klintis

Atrodas Gaujas labajā krastā, nedaudz vairāk kā 1 km lejpus Amatas ietekas.

No Gaujas kreisā krasta tās ir pieejamas un apskatāmas, braucot pa Līgatnes – Kārļu ceļu, no kura atzarojas neliels meža ceļš (sk. norādi) uz Gaujas pusi. Ķūķu klintis uzskata par Latvijas varenāko devona perioda smilšakmens atsegumu. Tā garums ir ~ 500 m, bet augstums - 43 m. Iespaidīgās klintis joprojām veidojas gan upes straumes, gan izplūstošo avotu, gan pavasara ledus darbības rezultātā. Divi avoti ir izskalojuši 10 m un 20 m garas alas, pie kurām var piekļūt vienīgi ar laivu. Aukstās ziemās uz Ķūķu klintīm veidojas skaisti leduskritumi.Atpakaļ uz sākumu