Turaidas muzejrezervāts

Turaidas vēsturiskā centra stāsts sniedzas tūkstoš gadu garumā, un tā liecības caurvij daudzveidīgās muzejrezervāta ekspozīcijas. Senā kaula stabulīte maigi izspēlē Gaujas lībiešu dzīvesstāstu. Majestātiskā Gaujas senieleja piešķir diženumu Turaidas mūra pilij, kas gadu simtus bijusi rezidence zemes valdniekiem. Turaidas Rozes piemiņas vietas apmeklējums daudziem ir kļuvis kā svētceļojums, veltīts mīlestības spēkam, cēlumam un uzticībai. Turaidas lauku klusumā skan muižas kalēja āmura sitieni smēdē un vilina iepazīt muižas rosīgo ikdienu. Savukārt unikālais skulptūru dārzs Dainu kalnā aicina poētiskā pastaigā apcerēt latviskās vērtības.

Ieklausoties putnu balsīs, sadzirdēsi aizraujošus stāstus par vēsturi, par zemi, par cilvēkiem. Plašā ainava, kas būs redzama no pils torņa, pārsteigs ar dižo pirmatnīgumu, kas viļņojas mežotajā senielejā. Mīlestības piestrāvotais gaiss liks noticēt Turaidas Rozes cildenumam un drosmei. Cilvēku roku radītais un dabas veidotais atklāsies vienotā harmonijā.

 

IESPĒJAS

Vēstures muzejs

Ekspozīcijas brīvā dabā un telpās izved cauri gadsimtu norisēm. Lībiešu valdnieks Kaupo, varenie Rīgas arhibīskapi, drosmīgā jaunava Maija – Turaidas Roze un vairāk nekā 40 paaudžu likteņstāsti – nekas netiek noklusēts. Jaunākā ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” Turaidas muižas klaušinieku mājā atspoguļo 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma norises Latvijas teritorijā.

Muižas ēku ansamblis

Pastaiga starp Turaidas muižas ēkām ļauj iztēloties muižas saimnieciskās dzīves vērienu, kas savā nesteidzīgajā, bet stingrajā ritumā vairāk nekā 300 gadus bijis pamats šīs vietas izaugsmei.

Viduslaiku pils

Turaidas pils varenie sarkano ķieģeļu mūri iztēlei liek sarosīties un doties ceļojumā laikā, kur no pils ēkās skatāmajām ekspozīciju dzīlēm iznāk vēstures tēli un sniedz viduslaiku pieredzi, veicinot laikmetu saplūšanu.

Skatu tornis

Katrā gadalaikā no Turaidas pils galvenā torņa pilnā krāšņumā skatāms daudzveidīgais Gaujas un tās apkārtnes skaistums, ļaujot ieraudzīt tikpat neskartu apkārtnes pirmatnīgumu kā pils saimniekiem viduslaikos.

Koka baznīca

Viena no senākajām koka baznīcām Latvijā ļauj izjust dvēseles mieru un piepildījumu. Savā vienkāršībā tā apbur ar atjaunoto 18. gadsimta interjeru un vedina kavēties pārdomās par mūžīgo un laicīgo.

Skulptūru dārzs

Laukakmens skulptūras, kas veltītas latviešu tautasdziesmai, savā valodā izdzied tautas vitalitātes noslēpumu, latvisko dzīvesziņu, sniedzot dzīvesprieku, enerģiju un melodiskas domas ikviena Dainu kalna apmeklētāja prātā.

 

 

Citi pakalpojumi

Šaušana ar lokiem | Dabas takas | Kalēja smēde | Arheoloģisko izrakumu vieta | Suvenīri un baltu rotas. Kafejnīca |

 

 

Turaidas vēsturiskais centrs attīstījies vairāk nekā tūkstoš gadu ilgā laikposmā. Notikumi, kas te risinājušies, ir cieši saistīti ar norisēm Latvijas un Eiropas vēsturē.

Ap 11. gadsimtu Gaujas krastos Turaidā sāka dzīvot lībiešu tauta, kuras ikdienas ritms ritēja ciešā saskaņā ar dabu. Turaidas nosaukums cēlies no lībiešu valodas, kas pieder pie somugru valodu saimes, un ir poētiski tulkojams kā ”Dieva dārzs”.

13. gadsimta sākumā Turaidas pilskalnā atradās lībiešu valdnieka Kaupo koka pils. Pēc tās nodegšanas 1214. gadā Rīgas bīskaps Alberts lika būvēt mūra pili. Turaida kļuva par zemes valdnieku – Rīgas arhibīskapu rezidenci.

Pēc Livonijas kara 16. gadsimta beigās arhibīskapijas teritorijas nonāca Vidzemes bruņniecības īpašumā. Turaida kļuva par privātīpašumu un muižas centru.

Pēc ugunsgrēka 1776. gadā mūra pili vairs neatjaunoja, bet blakus pils galvenajam tornim tika uzbūvēta muižas īpašnieku dzīvojamā māja. Muižas saimnieciskais centrs attīstījās netālu no pils – dīķu un ceļu tuvumā. Saimniecisko uzplaukumu Turaidas muiža piedzīvoja 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.

Mūsdienās garo gadsimtu atstātās liecības glabā, pēta un veido pieejamas sabiedrībai Turaidas muzejrezervāts.

Katra diena Turaidas muzejrezervātā ir kā interesants piedzīvojums, kas ļauj ielūkoties pagātnes lappusēs. Te apmeklētāju sagaida skulptūru dārzs – Dainu kalns, kas vēsta par vārda un vērtību nozīmi senatnē, Gaujas lībiešu atstātās zīmes, Turaidas mūra pils un krāšņais skats uz Gaujas senieleju no pils galvenā torņa, savā vienkāršībā izcilā koka baznīca un aizkustinošais stāsts par jaunavu Maiju – Turaidas Rozi, kā arī muižas saimnieciskā centra gaisotne ar tās neatkārtojamo vidi un ekspozīcijām, kas rosina atgriezties Turaidā, vienmēr sniedzot iespēju atklāt to no jauna.Atpakaļ uz sākumu