Home / Ko darīt / Enter Vēsturē

Lielstraupes pils

Lielstraupes pils ir viena no retajām viduslaiku pilīm Latvijā, kas saglabājusies līdz pat mūsdienām.

Par Lielstraupes pils atdzimšanu gadsimtu gaitā ir gādājusi sena baltvācu dzimta - fon Rozeni, kas pili ar nelieliem pārtraukumiem apsaimniekoja līdz pat 1939.gadam. Pēdējos 50 gadus ēkā atradās Straupes narkoloģiskā slimnīca, bet  no 2018.gada sākuma pili apsaimnieko Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir atradusi iespēju pils durvis atvērt tūristiem. Lielstraupes pils ir vienīgā pils Latvijā, kas vienā būvapjomā ietver arī baznīcu. Ceļojums cauri  abām ēkām  ir aizraujošs stāsts par laikiem - no senākajiem līdz pat šodienai.

 

 

Pils iekštelpu apskate iespējama,iesniedzot Pārgaujas novada pašvaldībā iesniegumu par telpu apskati un slēdzot līgumu. Izcenojums:
- grupai ar cilvēku skaitu līdz 10 -60 EUR/h;
- grupai ar cilvēku skaitu no 11 -20 – 80 EUR/h
- grupai ar cilvēku skaitu no 21-30 – 100 EUR/h
- grupai ar cilvēku skaitu no 31-40 -120 EUR/h
- grupai ar cilvēku skaitu 41 un vairāk - 140 EUR/h.

 

 Lielstraupes pils parks ir publiski pieejams, bez maksas.Atpakaļ uz sākumu