Home / Ko darīt / Enter Vēsturē

Līgatnes papīrfabrika

Līgatnes papīrfabrika ir unikāla industriāli vēsturiska celtne, kura darbojās gandrīz 200 gadus no 1815. gada. Savulaik tas bija visvecākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, kurš darbojies bez pārtraukuma.

Fabrikas pirmo ēku uz Paltmales muižas iznomātas zemes Līgatnes upes krastā uzbūvēja Konrads Justus Štorhs un Karls Kibers. Papīra ražošanas vajadzībām tika izbūvēts akvedukts, slūžas un izrakts kanāls. Handfabrikā jeb Anfabrikā no linu lupatām papīru ražoja ar rokām līdz 1871.gadam , bet papīra masu tur gatavoja līdz 2.pasaules karam un veda uz Vidusfabriku.

1830.gadā tika uzcelta Vidusfabrika  jeb galvenā ražotne, kurā 1849. gadā tika uzstādīta pirmā papīrmašīna Latvijā un sākās papīra rūpnieciskā ražošana. Vidusfabrikā papīru ražoja līdz 2014.gadam. Gadsimtu laikā kā izejvielas ir bijušas linu lupatas, celuloze, kokmasa un makulatūra.

Līgatne jau 19.gs. vidū kļūst par galveno kvalitatīvo rakstāmpapīru ražotāju gan Latvijā gan Cariskajā Krievijā - cara Armijas kartēm, papīrus ar ūdenszīmēm utt. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tā eksportē savus saražotos papīrus uz visiem 5 pasaules kontinentiem.

No makulatūras, sākot ar 1994.gadu tika ražoti kvalitatīvi zīmēšanas un akvareļu papīri, kā arī nelielā apjomā papīrs ar ūdenszīmi un melnais papīrs.

Patreiz Līgatnes papīrfabrikā ir iespējams gida pavadībā iepazīties ar papīra ražošanas procesu un aplūkot papīrmašīnu un citas iekārtas. Atpakaļ uz sākumu