Home / Enter Gauja / MARŠRUTI

Amata. Amatas ieži un kraujas

Ceļotājiem, kurus nebaida liela un bieža reljefa starpība, kā arī tiem, kas alkst redzēt un uz savas ādas izbaudīt iespaidīgus dziļās Amatas senlejas krastus, ejot pa mazskartām meža takām.

Taka, kas iet pa upes labo krastu, līkumo pa tās ielejas apakšējo un augšējo daļu, tādēļ dažviet ir jāpārvar vairāk nekā 40 m augstuma starpība. Šo var uzskatīt par sava veida ģeotūrisma maršrutu, jo tas iepazīstina ar devona perioda dolomīta un smilšakmens atsegumiem, kas atrodas ledāja veidotajā Amatas senlejā.

Ieteicamais laiks

Aprīlis – oktobris.

Maršruta gaita

Amatciems – Melturi – Kārļamuiža – Kārļi – Zvārtes iezis – Veclauču tilts.

Garums

~ 21,5 km. Maršrutu var veikt pa posmiem, tos savstarpēji kombinējot, kur: 1) Amatciems – Melturi 5 km, 2) Melturi – Kārļi 3,5 km, 3) Kārļi – Zvārtes iezis 9,5 km, 4) Zvārtes iezis – Veclauču tilts 3,5 km.

Ilgums

8–11 h, kur: 1) Amatciems – Melturi 2 h; 2) Melturi – Kārļi 3 h; 3) Kārļi – Zvārtes iezis 4 h; 4) Zvārtes iezis – Veclauču tilts 1–2 h.

Grūtības pakāpe

Grūts stāvo un augsto krastu un dziļo sānu gravu dēļ.

Ceļa segums

Pārsvarā meža takas, Amatciema – Melturu posmā grantēts ceļš.

Sākums/beigu punkts

Amatciemā (25.30342, 57.22543) vai pie Rīgas–Veclaicenes autoceļa (A2) (25.23270, 57.21990) Amatas labajā krastā pie tilta, bet to var sākt jebkurā citā takas posmā.

Veclauču tilts, ūdenstūristu apmetne “Amata” vai arī cita vieta. 25.13721, 57.26149

Marķējums

Oranžas vai spilgti sarkanas krāsas zīmes – rombi uz koku stumbriem (no Melturiem līdz Veclauču tiltam).

Attālums no Rīgas

Sākumpunkts 75 km, beigu punkts 85 km.

Der zināt! 

Maršruta veikšanai nepieciešami pārgājienam piemēroti apavi. Mitrā laikā maršruta veikšana var būt nedroša stāvo nogāžu dēļ. Pavasaros, rudeņos u.c. laikā iespējami dolomīta atsegumu nogruvumi un noslīdeņi – esiet uzmanīgi un paši novērtējiet situāciju! Nekāpiet pa atsegumiem un nebojājiet tos. Mazūdens periodā Amata ir sekla un daudzviet pārbrienama. Amatas kreisais krasts no Zvārtes ieža pļaviņas līdz Veclauču tiltam ietilpst Roču meža rezervātā, ko ir aizliegts apmeklēt! Katrs pats ir atbildīgs par drošību maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112.

Iesakām!

Maršrutu var kombinēt un veikt apļveida maršrutus viesnīcas “Kārļamuiža” apkārtnē. Auto var novietot viesnīcas autostāvvietā: 1) ainavu takas viesnīcas “Kārļamuiža” apkārtnē, ietverot Kārļu zivjaudzētavas un Ainavu kraujas apmeklējumu – 5,5 km; 2) viesnīca “Kārļamuiža” – Ainavu krauja –  Stūķu iezis – Dzilnas iezis –Zvārtes iezis – viesnīca “Kārļamuiža” ~ 15 km, kur vienu maršruta daļu veic gar Amatu, otru – pa meža takām; 3) kūrortviesnīca „Jonathan SPA Estate”- māja „Biržakas” – viesu māja „Melturi” – dz.st. „Melturi” - kūrortviesnīca „Jonathan SPA Estate”~15 km, viena daļa pa ceļiem Amatas labajā krastā un pa bij. dzelzceļa trasi kreisajā krastā.

 

 

1. Amatas senleja

Viena no Latvijas dziļākajām upju ielejām – dziļākajā vietā senleja sasniedz ~ 50 m, bet tās platums ir 1–1,5 km.

2. “Jonathan SPA Hotel”

Viesnīca Amatciemā – labiekārtotā, ainaviskā, meža ieskautā ciematā ar makšķerēšanas iespējām. Vasaras vakaros iespējams klausīties zaļo varžu dziedāšanā.

3. Viesu nams “Melturi” 25.23270, 57.21990

Atrodas mežu ielokā, Amatas krastā. Upes tuvumā var vērot ziemzaļo kosu audzes, bebru darbus, korallenes un čagu.

4. Īļaku iezis 25.2262, 57.22486

Ap 100 m gara un līdz 25 m augsta Amatas labā krasta krauja ar devona perioda dolomītu atsegumiem.

 

 

5. Vizuļu iezis 25.22362, 57.22504

Ap 150 m gara un līdz 30 m augsta krauja upes kreisajā krastā ar gaišiem smilšakmens un dolomīta atsegumiem, no kuru slāņiem izplūst avoti, kas ilgstošā salā pārvēršas par skaistiem leduskritumiem.

Pievērs uzmanību!

Lodīšu smilšakmeņi Amatas gultnē, krāčaini upes posmi, kas arī ir savdabīgi upju biotopi.

 

 

6. Dolomītu krauja 25.22446, 57.22725

Ap 150 m gara un līdz 25 m augsta krauja, kuras augšdaļā ir 5–6 m augsti dolomītu un dolomītmerģeļu atsegumi.

Pievērs uzmanību!

Dzilnu un trīspirkstu dzeņa kalumi uz kokiem. Amatas vecupe un bebru darbi.

7. Dambja iezis 25.21168, 57.23278

Līdz 30 m augsta Amatas labā krasta krauja ar dolomīta un smilšakmens atsegumiem tās augšdaļā.

 

 

 

8. Kārļu zivjaudzētava 24.19922, 57.23704

Viena no vecākajām Latvijas zivjaudzētavām, kam ir liela loma Latvijas lašveidīgo zivju – lašu, foreļu un taimiņu – savvaļas populācijas saglabāšanā. Iepriekš piesakoties, piedāvā ekskursijas (29299548).

Pievērs uzmanību!

Amatas upes krasti, tajos esošās nelielās pļaviņas, Kārļu dzirnavu dīķis, apkaimes meži u.c. biotopi nodrošina izcilu tauriņu un spāru daudzveidību nelielā teritorijā. Īpaši interesants ir Melturu–Kārļu posms maijā, bet var apmeklēt arī vēlāk. Te var sastapt cīrulīšu dižtauriņu un gandreņu koksngrauzi.

9. Viesnīca “Karlamuiza Country Hotel” 25.21254, 57.24023

Apkārtnē izveidotas pastaigu takas, piedāvājot apskatīt ainavu parku un skaistos Amatas krastus.

 

 

10. Ainavu krauja 25.19989, 57.23884

Ap 0,5 km garajā un līdz 46 m augstajā kraujā slejas divi iespaidīgi smilšakmens un dolomīta atsegumi – t.s. Bizenes iezis un Ainavu iezis ar skaistiem skatiem no kraujas augšdaļas uz Amatas ieleju.

Pievērs uzmanību!

Apkaimē – gravu un nogāžu meži, kas ir aizsargājami biotopi.

11. Ķaubju iezis 25.19242, 57.23476

Ap 50 m gara un līdz 45 m augsta krauja (viena no augstākajām Latvijā) Amatas kreisajā krastā.

 

 

12. Stūķu iezis 25.17763, 57.23414

Ap 100 m gara un līdz 40 m augsta krauja ar 15 m augstu smilšakmens atsegumu Amatas labajā krastā.

Pievērs uzmanību!

Rudeņos liela sēņu, t.sk. piepju daudzveidība, mežacūku rakumi, staipekņi. Upes gultnē uz zemūdens akmeņiem – hildebrandija (sārtaļģe).

 

 

13. Dzilnas iezis 25.17167, 57.22561

Ap 300 m gara un līdz 40 m augsta pakavveida krauja Amatas kreisajā krastā.

Pievērs uzmanību!

Aktīvajiem erozijas procesiem un avotu darbībai Dzilnas iezī.

 

 

14. Incēnu iezis 25.15051, 57.22874

Ap 500 m gara un līdz 40 m augsta krauja ar Gaujas svītas smilšakmens atsegumiem Amatas kreisajā krastā.

Pievērs uzmanību!

Bebru darbi un skaistas peltīgeras uz zemsedzes vai apsūnojušiem kokiem (ķērpji).

15. Zvārtes ieža apmeklētāju centrs 25.14617, 57.24622

16. Zvārtes iezis 25.14279, 57.24601

Zvārtes ieža ap 200 m garās un līdz 44 m augstās kraujas priekšgalā paceļas līdz 25 m augsts izcilnis. Kraujas saglabāšanas nolūkā Amatas gultni iztaisnoja.

17. Miglas iezis 25.14575, 57.24672

Ieža augstums ir 8–12 m. Vasarās skatu uz to aizsedz biezais augājs.

18. Čūsku iezis 25.14515, 57.24787

Neliels atsegums Amatas labajā krastā aiz trošu tilta.

19. Zemais iezis 25.13661, 57.25520

Atsegums Amatas kreisajā krastā ar vairākām nišām – alām pirms Lustūža atsegumu virknes.

20. Lustūzis 25.13916, 57.25648

Dažus metrus augsts un ļoti ainavisks smilšakmens atsegums. Pazīstams kā bīstama vieta laivotājiem palu laikā.

21. Vanagu iezis (Roču iezis, Egļu krauja) 25.13662, 57.25692

Līdz 300 m gara un 36 m augsta ar kokiem noaugusi krauja ar 1–15 m augstiem Amatas un Gaujas svītas smilšakmens atsegumiem tās piekājē upes kreisajā krastā. No kraujas piekājes izplūst avoti, redzams upes straumes darbības rezultāts – alveidīgas nišas.

22. Vizbulīšu klintis 25.14085, 57.25794

Ap 4 m augsts smilšakmens atsegums Amatas labajā krastā ar straumes izskalotu lielu nišu

23. Palu iezis  25.14179, 57.25885

Neliels smilšakmens atsegums Amatas labajā krastā.

Pievērs uzmanību!

Laukakmeņu krāvumi Amatas gultnē.

24. Zaļais iezis 25.13735, 57.261520

Zems, bet garš atsegums pirms Veclauču tilta Amatas labajā krastā.

25. Veclauču tilts 25.13721, 57.26149

26. Veclauču iezis 25.13698, 57.26131

 Atpakaļ uz sākumu